NVPM

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders (NVPM).

De Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders is de belangenorganisatie voor de beroepsmatige melkschapenhouder. De vereniging zorgt voor uitwisseling van praktijkinformatie en bevordering van onderzoek. Daarnaast vertegenwoordigt zij de leden daar waar dat noodzakelijk is.

Op de website willen we u informeren over thema’s die voor de beroepsmatige melkschapenhouder van belang zijn. In het bijzonder willen we een plaats bieden om kennis en ervaring te delen.

Graag nodigen we u uit om daaraan een bijdrage te leveren.