Melkschapen in Nederland

Welkom op de website over melkschapen in Nederland.

Op deze site treft u alle informatie over Melkschapen in Nederland en over de verenigingen en stamboeken die zich bezighouden met de instandhouding van dit schapenras.

Het Frysk Melkskieppe Stamboek is het oudste stamboek dat sinds 1908 melkschapen registreert, later is hier het Zeeuwse melkschapen stamboek bijgekomen maar op dit moment niet meer operationeel (slapend). Dit is ook de reden waarom er over Friese/Zeeuwse melkschapen wordt gesproken, terwijl het in wezen hetzelfde ras is. Ook in o.a. Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland komt het zelfde ras voor. Daar wordt het het Ostfriesische Milchschaf genoemd. Bij registratie in de IR-database is Fries/Zeeuws melkschaap het ras waaronder de schapen daar geregistreerd kunnen worden.

De Nederlandse Vereniging Professionele Melkschapenhouder  (NVPM) is de belangenorganisatie voor de beroepsmatige melkschapenhouder. De vereniging zorgt voor uitwisseling van praktijkinformatie en bevordering van onderzoek. Daarnaast vertegenwoordigt zij de leden daar waar noodzakelijk is.