Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen zoals die staan omschreven en worden nagestreefd in de vereniging zijn:

  • Kwaliteitsverbetering van de sector
  • Bevordering van onderzoek en uitwisseling van informatie
  • Promotie van producten in algemene zin
  • Vertegenwoordigen daar waar noodzakelijk

De vereniging is opgezet voor en door beroepsmatige melkschapenhouders. Hierbij is niet een exacte omschrijving te geven van een professionele melkschapenhouder. Belangrijkste criterium is hierbij dat het betreffende (asprirant)lid zijn brood verdient c.q. zijn brood wil gaan verdienen als melkschapenhouder. (A-leden).

Vanaf 2002 heeft de NVPM het lidmaatschap ook opengesteld voor niet melkers. (B-leden) Voorwaarde voor deze leden is wel dat deze personen of organisaties betrokkenheid hebben met de melkschapenhouderij. Hierbij wordt gedacht aan voerleveranciers, melkverwerkers, dierenartsen, etc.

De contributie is voor A-leden € 150,- en voor B-leden € 50,- per jaar.

Wat willen we bereiken?

Uitwisselen van praktijkinformatie en bevordering van onderzoek:

  • Tijdens ledenbijeenkomsten wisselen we ervaringen uit.
  • Excursies naar schapenhouders en/of melkers en andere bedrijven / instellingen die op de een of andere manier interessant zijn voor de sector.
  • Inleidingen door specialisten over voor ons van belang zijnde onderwerpen zoals voeding en gezondheidszorg.
  • Het bijhouden en communiceren van informatie over actuele ontwikkelingen, onder meer via de ledenbijeenkomsten.
  • Contact houden met toeleveranciers en pushen tot het initiëren, financieren en realiseren van onderzoek waarbij de resultaten voor ons beschikbaar komen.