Bestuur NVPM

Voorzitter
Chris de Jong
Hilaerdermieden 2
9027 BB Hijlaard
06-24254795
Secretaris
Wieger Kuiken
Foyingaweg 57
9293 LR Kollumerpomp
0511 408817
Penningmeester
Jolanda Bakker
Oosterend 17
8897 HW Terschelling
06-51105917