Geschiedenis het Fries Melkschaap

Waarschijnlijk kwam een melkschaap voor, van ongeveer het type zoals wij het nu kennen in de weidestreken langs de kust van Vlaanderen tot Denemarken. Dit liep terug tot de kusten van Friesland tot Zeeland. Het is vrijwel zeker dat zo’n type of ras het product is geweest van selectie en kruisingen, hoewel pas later het echt gericht fokken gemeengoed werd. Pas in de 18e eeuw ontstond in Engeland het idee de beste dieren in de koppel te gebruiken voor de verdere fokkerij. In diezelfde tijd vermelden Friese schrijvers het bestaan van het Friese Melkschaap. In het begin van de 19e eeuw verschijnt een rasbeschrijving. Beschrijvingen van het uiterlijk van het schaap in verschillende delen van Friesland dateren van omstreeks 1840.

Door import en gebruik van Engelse schapenrassen bedoeld voor de verbetering van de schapenstapel, dreigde in de tweede helft van de 19e eeuw het echte Friese melkschaap te verdwijnen. Het is een enorme verdienste van K.N.Kuperus in Marssum geweest dat hij in 1885 een eigen registratie van het melkschaap startte en zijn privé-stamboek tot 1905 heeft bijgehouden.

In 1908 werd toen het Frysk Melkskiepppe stamboek opgericht.

Goede en slechte tijden.

In de 100 jaar van haar bestaan heeft het Frysk Melkskiepe Stamboek goede en slechte tijden gehad. Nog geen tien jaar na de oprichting was het ledenaantal gestegen tot 170, aantasting van de schapen door ziekten en het ontbreken van exportmogelijkheden drukken het ledenaantal weer naar beneden. In de crisisjaren neemt de belangstelling weer toe. Dit zet zich voort tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hierna daalt het leden aantal weer tot 20 á 30 in de jaren 1950 tot 1960. Daarna geeft het stamboek een nieuwe opbloei te zien tot een ledenaantal van circa 65 in 2008. Nu zijn de leden behalve liefhebbers ook veelal commercieel gerichte melkschapen bedrijven. Het aantal schapen welke geregistreerd staan is op dit moment zo’n 9000 dieren.