Stamboekreglement Vereniging het Zeeuws Melkschaap

Elke fokker is in principe verplicht zelf de contacten met het I.D.R. te onderhouden en is daar zelf verantwoordelijk voor.
Fokkers met minder dan 24 dieren kunnen het stamboek verzoeken deze wettelijke taak over te nemen, maar ook die fokker is zelf aansprakelijk voor de gegevens die hij aangeleverd.
Alle mutaties van geregistreerde dieren, stamboekdieren en hun nakomelingen( mits beide ouders geregistreerd) dient hij bij het stamboek te melden.

 1. De nummering geschied geheel volgens de regelingen van het I.D.R..
 2. De stamboekregistratie begint in oktober met de dek/stallijst.
 3. Deze dek/stallijst goed doorlezen en ingevuld terugsturen VOOR 15 NOVEMBER.
  Van dieren die niet op de dek/stallijst staan dient u een kopie van de registratie of stamboek papieren mee te sturen.
  De nog eventuele wijzigingen graag aangeven op de lijst en een ingevulde mutatie mutatieformulier meesturen.                              
  De fokkers die alles geautomatiseerd doen dienen alles nog eens na te trekken en de ontbrekende gegevens te bewerken tot het klopt.
  Ontbrekende gegevens ook melden bij de I.D.R.

  Ter attentie: Handmatig worden de rammen die nog gedekt hebben pas afgevoerd, na het inleveren van de lammerenlijst.
  Dit is nog met het huidige programma nodig voor het  invullen van de lammerenlijst     
                  

 4. De COMBI-MINI oormerken bestelt u via de I.D.R.
  Zo vroeg als mogelijk in het nieuwe jaar ontvangt u de lammerenlijst.
 5.  Ieder fokker krijgt een lammerenlijst, maar de geautomatiseerde leden kunnen een zelf geprinte lammerenlijst insturen.
  Op de lammerenlijst, de rammen die voor de dek gebruikt zijn, maar geen eigendom, bijschrijven in het vak rammen en een kopie van het dek bewijs meesturen.
  Op de lijst duidelijk aangeven, welke ooien geregistreerd dienen te worden.
  Verder de lammerenlijst volledig ingevuld terugsturen VOOR 15 APRIL.
  De registratie kaarten van de ooien worden dan thuisgestuurd.
  Toch is het verstandig om een kopie van de lammerenlijst voor u zelf te houden.
 6. Met het insturen van de lammerenlijst kunt u tevens bedrijfsbezoek aanvragen voor het keuren van ooien en  overjarige rammen.
  De inspecteur komt altijd op afspraak.
 7.  Eind augustus is de jaarlijkse FOK-DAG en RAMMENKEURING
  (zoveel mogelijk de laatste zaterdag in augustus)
  Hier worden de ramlammeren na goedkeuring geregistreerd (één jaar rammenvader en definitief voor ooien) en de overjarige rammen na goedkeuring opgenomen als stamboek ram.

Algemene belangrijke opmerkingen.

Bij de koop of verkoop van dieren dienen de koper c.q. de verkoper te handelen zoals dit wordt  voorgeschreven door de I.D.R.
Deze gegevens dienen daarna ook aan het stamboek doorgegeven te worden.
Voor kleine fokkers met minder dan 10 dieren kan dit nog via het stamboek gebeuren.

Koop alleen een dier met afstammingsbewijs (registratiekaart of stamboekkaart) controleer het en neem de kaart meteen mee.
Algemene regel van de vereniging:     Bij een stamboekschaap hoort een stamboekkaart.

De verkoper verzorgt indien nodig de overschrijving van de zwoegerziekte bestrijding.

Na officiële overschrijving kan de koper, als hij een kaart op eigen naam wil hebben tegen de dan geldende kosten een nieuwe kaart bij de secretaris bestellen.

Erkende melkschapen stamboeken zijn de Friese, Duitse en de Oostenrijkse melkschapen stamboeken.
De hierboven beschreven handels wijze betreffende het Friese stamboek gelden ook voor de overige erkende stamboeken.

Ook jonge rammen uit andere erkende stamboeken dienen na een jaar herkeurd te worden ondanks het feit dat ze deze herkeur regel daar niet hebben.

Keuringen in Friesland, door Friese keurmeesters verricht gelden onverkort ook in Zeeland.
De in Friesland gekeurde dieren mogen niet binnen een half jaar in Zeeland ter keuring worden aangeboden.

Bij inwerkingtreding van dit reglement worden alle ooien die niet gekeurd zijn geregistreerde
ooien en alle gekeurde ooien worden stamboekooien.