Leidraad Vereniging het Zeeuws melkschaap

Stamboek van Het Zeeuws Melkschaap          
Leidraad voor het invullen van de deklijst & lijst geboorteberichten

Lijst geboorteberichten:

Bij de rammen staan nu alle rammen waarmee u gedekt heeft.

Heeft u tussentijds nog een ram gekocht of gebruikt, dan hier graag nog toevoegen volgens de al eerder beschreven regels. Als u een ram gehuurd heeft of uw ooien waren ingeschaard bij een collega schaaphouder, dan naam en UBN nr plus volgnummer vermelden.

Bij eventuele verschrijvingen wel graag de ram een aansluitende code meegeven.

Hebt u dus een ram A en B, dat moet de volgende ram C zijn, al staat hij in het vakje

met code F. Het vakje opmerkingen wederom invullen zoals eerder is beschreven.

Als checkup, de reeds eerder afgevoerde rammen die hier nog staan omdat ze gedekt hebben,

nog even noteren dat ze afgevoerd zijn. (A) Bij de ooien staan alle ooien die op uw bedrijf zijn en hopelijk hebben afgelammerd. Hebt u een drachtige ooi gekocht, deze dan in een leeg vak bijschrijven.

Helemaal onderaan het blad de ooi nogmaals vermelden met het UBNnummer van de verkoper.

De vader van de geboren lammeren graag in het vak van de rammen bijschrijven met bij opmerkingen, gebruikt en het UBNnummer van de eigenaar. Bij ram wordt nu de code ingevuld. Bij lamdatum /opmerkingen is de lamdatum vanzelfsprekend.

U gebruikt het vak als opmerkingen als de ooi gust is, bij verwerpen schrijft u verworpen..

Bij lamgegevens vult u het geslacht in M/V, daarachter volgt het volgnummer.

Het UBNnummer hoeft natuurlijk niet omdat ze op uw bedrijf   hebben afgelamd.

Indien er nu een lam is gestorven deze dan, nog leesbaar, doorhalen.

Alle geboren lammeren komen nu achter elkaar met een maximum van vier

EIke volgende ooi met een vijfling of me er een * meer op de achterzijde vermelden.