Fokreglement Vereniging het Zeeuws Melkschaap

Alle ooien van geregistreerde ouders worden na opgaaf aan de stamboekhouder geregistreerd
en de fokker ontvangt daarna een registratiekaart.
Deze ooien kunnen blijvend ingezet worden in de vrouwelijke lijn.

Alle toekomstige dek rammen dienen van stamboek ouders te zijn en worden dan na goedkeuring geregistreerd.
Ze kunnen dan blijvend ingezet worden in de vrouwelijke lijn. (aanbevolen wordt ook voor ooien alleen het eerste jaar).
Als ramvader alleen het eerste jaar, tot de dag voor de laatste keuring van het jaar.
De rammen dienen na ongeveer een jaar na de eerste keurig herkeurd te worden, bij goedkeuring worden ze dan ingeschreven als stamboekram (definitief ramvader).
Goedkeuring volgt als de ram voor alle te keuren onderdelen minimaal een B, 75 punten heeft.

Na de eerste keer af lammeren kunnen de ooien gekeurd worden na goedkeuring worden ze stamboekooien.
Goedkeuring volgt als ze bij de keuring voor het algemeen voorkomen, uier, speenstand en speenvorm minimaal een B, 75 punten heeft.

Zwart (aan het oog en oor) wordt bij stamboekdieren niet getolereerd, een ooi blijft dan geregistreerd staan en een ram wordt hierom uitgesloten voor verdere fokkerij (afgekeurd).